Kick-off för nya FoU-programmet Leda för skolutveckling!

Den 30/8, hölls kick-off för det nya FoU-programmet Leda för skolutveckling i Nyköping! Deltar gör 140 skolledare från Örebro kommun och en grupp organisationsforskare från KTH. Ett spännande program som ska pågå under tre år och bidra till att öka deltagande chefers (förskolechefer, rektorer, verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet samt projekt- och processledaren Kerstin Lingebrant!