Inspirerande och lärorika dagar!

Den 12-13 oktober träffades deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan i Malmö för sitt fjärde utvecklingsseminarium. För de drygt 240 förskollärarna, förskolecheferna och förvaltningsledarna stod undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv i fokus. Nu finns det möjlighet att ta del av ett sammandrag från dagen, som finns tillgängligt här.