Inkluderande lärmiljöer – Att forma framtidens demokratiska samhälle

27 november tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

På konferensen talar bland annat Erik Nilsson, Statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Justin Powell, Professor på University of Luxembourg, samt representanter för forskare och praktiker som har arbetat i programmet.

Läs mer om innehåll, pris och anmälan!