Inbjudan: Datadriven förbättring av undervisning och utbildning

Jesper Grönlund, utvecklingsledare på Fridagymnasiet i Vänersborg, är en av de som har deltagit i FoU-programmet Datadriven skolförbättring. Nu skickar han en hälsning till alla lärare och skolledare som är nyfikna på hur man kan använda data för att utveckla undervisning och skolverksamhet.  Se Jespers hälsning. 

Observera att tillfället är kostnadsfritt för dig som är anställd hos en Ifousmedlem. 

Anmäl dig här.