Ifous var på plats under Skoldagarna i Malmö

14-15 oktober deltog Ifous i Skoldagarna i Malmö. Under två dagar träffade Annika Faager och Emma Kreü med intresserade besökare från hela södra Sverige. Bland annat diskuterades det i Ifousmontern om vikten av att sprida det egna utvecklingsarbetet, att arbeta aktivt med forskning och utveckling i vardagen samt kollegialt lärande.