Ifous medlemsbrev nr 1 2018

Ifous uppdaterar om nya och  pågående FoU-program, Ifous samarbete med kampanjen #Hurvetdudet?, årets seminarium ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen och mycket mer!

Ifous medlemsbrev nr 1 2018