Ifous medlemsbrev nr 3 2017

Ifous bjuder in skolhuvudmän till att delta i FoU-programmen Språkutvecklande arbetssätt i sfi och Flerstämmig undervisning i förskolan, arrangerar mötesplatser med fokus på lärares profession och praktik och kommenterar den nationella digitaliseringsstrategin. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen har dragit igång, Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkomissionen tar plats i Ifous vetenskapliga råd och forskarna Jenny Rosén och Berit Lundgren, Högskolan Dalarna, intervjuas om sitt kommande arbete i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi.

Ifous medlemsbrev nr 3 2017