Ifous medlemsbrev nr 3 2016

Seminariet med fokus på inkludering har gått av stapeln, Ifous bjuder in till höstens seminarier som Fjärrundervisning och Styrning och ledning, och det är dags att nominera till Tomas Johanssons Minnesfond. I brevet presenteras även Ifous vetenskapliga råd och Ifou kommande seminarium i Almedalen under politikerveckan.