Ifous FoU-program: så fungerar det i praktiken – erfarenheter från en huvudman

Är du intresserad av att veta mer om hur Ifous FoU-program fungerar i praktiken? Ta del av samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, där de diskuterar sina erfarenheter från Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.