Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Den 20 januari presenterar Ifous, i samarbete med nio skolhuvudmän, en kunskapsöversikt med syfte att kunna ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av ytterligare forskning och utveckling.

Läs mer om program och anmälan.