Flerstämmig undervisning i förskolan på Malmö live

Den 4-5 oktober hölls det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”. På plats i Malmö var 294 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare för att få ta del av två spännande och innehållsrika dagar. Deltog gjorde även programmets forskare: Catrin Stensson, Sverker Aasa, Ann-Christine Vallberg Roth, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Jesper Sjöström, alla tillhörande Malmö universitet.

Forskargruppen höll föreläsningar bland annat på temat musik, rörelse och motorik i undervisningen. De redovisade även resultaten från en första enkät om hur deltagarna i FoU-programmet ser på undervisningsbegreppet kopplat till de olika områden som ska behandlas, någonting som ledde till intressanta, efterföljande diskussioner. Forskargruppen gav även deltagarna ett uppdrag till nästa seminarium, nämligen att  prova olika upplägg kopplade till musik och rörelse/motorik.

”Det var två väldigt givande och energifyllda dagar. Otroligt roligt att se deltagare från olika nivåer diskutera så engagerat tillsammans med kollegor från andra skolhuvudmän. ”Sa programmets projekt- och processledare, Henrik Hamilton.

På bilden ser vi Ifous projekt- och processledare, Henrik Hamilton.