Elevenkät om att studera på distans

Arbetar du inom gymnasieskola eller vuxenutbildning? Hjälp oss att nå ut till dina elever!
Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet
DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans. I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur det upplevs av de studerande. Detta för att öka kunskapen om hur klimatet, såväl klassrummet som på distans, uppfattas av eleverna utifrån de två skilda sätten att studera. Vi har därför sammanställt enkäter, en för gymnasieelever och en för vuxenstuderande, som du som lärare gärna får sprida vidare.

 

Du hittar enkäterna här.