Utvecklingsseminarium för Undervisning i förskolan

I dag påbörjas ett tvådagars utvecklingsseminairum för deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. På plats i Malmö finns 240 förskollärare, förskolechefer, ledare och forskare. Följ dagen på Twitter under hashtaggen #IfousUndiF!

Läs mer om FoU-programmet här.