Hallå där, Margareta Borg, förvaltningschef i Örebro kommun, som deltar i inte mindre än tre av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram.

Hur kommer det sig att Örebro kommun deltar i så många FoU-program samtidigt?

– Skälet är egentligen vårt grunduppdrag: Att alla barn och elever ska lyckas och få samma möjligheter. Vi vill stärka kompetensen och rollerna i verksamheten, men vi vill också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där man vill utveckla och beforska verksamheten, säger Margareta Borg.

Varför blev det just dessa program?
– När det gäller Flerstämmig undervisning i förskolan kommer det att vara ett tydligare fokus på undervisningsbegreppet i den nya läroplan som är på gång. Det vill vi förbereda oss inför och därför vill vi säkra kompetensen för våra anställda.

– När det gäller programmet Nyanlända elevers lärande är Örebro ensam som kommun att delta, och där är jag nästan förvånad att vi inte är fler kommuner för det finns ett så uppenbart stort behov. Jag brukar säga att lyckas vi utveckla undervisningen för nyanlända så lyckas vi väldigt mycket bättre vad det gäller vår måluppfyllelse.

I programmet Leda för skolutveckling har Örebro kommun med samtliga 140 rektorer och förskolechefer från förskolan upp till gymnasiet och vuxenutbildning. Hur kommer det sig?

– Behovet har uttryckts väldigt tydligt från personalen att de vill ta skolutvecklingen till ytterligare en nivå – de har efterfrågat forskningsstödet. Att vi i kommunen får bidra till forskning samtidigt som forskningen är med som stöd är ett tilltalande koncept.

Vad är ditt intryck hittills av att samarbeta med Ifous?
– Genom Ifous får vi samarbeta med duktiga och inspirerande projektledare och det är viktigt. Det känns som att vi är med på en resa som är väldigt professionell och kompetent och som vi alla vill vara en del av.