Statistik visar att pojkar under en längre tid presterat sämre i skolan än flickor oavsett vilken grupp man tittar på: pojkar från studieovana hem har sämre betyg än flickor från studieovana hem och utlandsfödda pojkar har sämre studieresultat än utlandsfödda flickor.

Välkomna till en mötesplats i Ifous regi. Medverkar gör Fredrik Zimmerman (fil.dr, Högskolan i Borås)  som i många år forskat kring varför pojkar presterar sämre än flickor. Han har även skrivit boken Pojkar i skolan: vad lärare och andre vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Från Kunskapsskolan kommer Stina Myringer Karlsson  (pedagogikchef), Axel Asplund (förstelärare) och Jenny Ljung (förstelärare) att berätta om hur de arbetat med aktionsforskning för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Preliminärt program:

8.00          Välkomna
                  Henrik Hamilton, Ifous

8.05          Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan
                  Fredrik Zimmerman (Högskolan i Borås)

8.50         Paus

9.00         Utjämna skillnader mellan pojkar och flickor – aktionsforskning som metod
                 Axel Asplund, Jenny Ljung och Stina Myringer-Karlsson (Kunskapsskolan)

9.30        Frågor och reflektioner tillsammans med de medverkande

9.45        Mötesplatsen avslutas

 

När: torsdag 5 maj, kl. 8.00 – 9.45
Var: digitalt via Zoom
Pris: 295 kr för anställda hos icke-Ifousmedlemmar, kostnadsfritt för anställda hos Ifousmedlemmar.
Anmälan: via den här länken

Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Här finns en medlemslista. 

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se eller 073 – 65 65 822