Omsorgsmiljön under de första levnadsåren är avgörande för ett barns socioemotionella utveckling – det är en väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är introduktionen av barnet i förskolan. Men hur gör man den så bra som möjligt? Om det handlar Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan.

I denna digitala mötesplats medverkar Elia Psouni, docent och legitimerad psykolog vid Lunds universitet. Elia leder forskningsstudien Evidens kontra övertygelse, där hon och hennes kolleger studerar hur barnet påverkas i sin utveckling och känslomässiga trygghet av anknytningen till de primära omsorgspersoner det har.

Du får även möta Lena Lang Forseth, Petra Fredlund och Christina Holmberg – alla verksamma inom Österåkers kommun och med lång erfarenhet av att arbeta med introduktion av de yngre barnen. Hur kan man arbeta med introduktionsprocessen – och vad är viktigt att tänka på?

 

Tid: torsdag 20 maj, kl. 8.00 – 9.45
Plats: Digitalt möte i Zoom (länk skickas till anmälda deltagare några dagar i förväg)
Anmälan: Är nu stängd. 
Kostnad:
195 kr (för Ifous medlemmar)/495 kr (för icke-medlemmar).

Du kan se om din huvudman är medlem här.

Program för dagen.

Veta mer? Kontakta Henrik Hamilton, projekt- och processledare. E-post: henrik.hamilton@ifous.se

Läs mer om Ifous planerade FoU-program Introduktion i förskolan