Utvecklingsseminarium för Inkluderande lärmiljöer

Start:  2018-04-11  11:30
Slut: 2018-04-12 15:00

Plats: Arlanda  

Aktivitet: Utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer
Plats: Arlanda
Datum: 11-12 april
Läs mer:  Inkluderande lärmiljöer


Kommande händelser

Bokmässan: Datadriven skolutveckling

2023-09-28 , Göteborg  

Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

2023-09-28 , Göteborg  

Mötesplats AI ur ett forskning- och huvudmanna perspektiv - möjligheter och utmaningar

2023-10-26 , Online