Save-the-Date: Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet. Mer information kommer inom kort. 


Dialogmöte inför FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling.

 8 februari 2024 kl 15:00-16:30 hålls ett öppet dialogmöte om FoU-programmet. Målgrupp för mötet är skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektorer och lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan. Anmälan sker här. Läs mer om FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling.


Ifous Mötesplats: Matematiklärare om Pisa

PISA (Programme for International Student Assessment) mäter 15-åringars förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som släpptes i dag den 5 december, visar att denna förmåga har försämrats sedan 2018. Sveriges resultat…


Dialogmöte: Fokus likvärdighet

Öppet dialogmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att delta i FoU-programmet Fokus likvärdighet, Läs mer om FoU-programmet och anmälan.  


Planeringsmöte: AI inom utbildning och för elevers lärande

Öppet planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet AI inom utbildning och för elevers lärande. Läs mer om FoU-programmet och anmälan.


Edtest Talks AI i undervisningen och AI-litteracitet

Välkomna på ett medlemsexklusivt Edtest Talks där vi fortsätter samtalet om AI i undervisningen utifrån tidigare Edtest Talks och bland annat tittar lite närmare på vilka frågor som är relevanta att ställa sig när man värderar och väljer digitala lärresurser utifrån ett…


Informationsmöte om FoU-programmet AI och utbildning

Nyfiken att vara med i Ifous nya program om AI och utbildning? Anmäl dig till det digitala informationsmöte (via Zoom) torsdagen den 16 november kl. 08:00-09:00. 


Mötesplats AI ur ett forsknings- och huvudmannaperspektiv: Möjligheter och utmaningar

Varmt välkomna till vår mötesplats AI där bland annat Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet medverkar. Tillfället kommer att vara exklusivt för anställda hos Ifous medlemmar.  Anmälan sker via den här länken. 


Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

Utveckling i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och enligt lpfö18 lägga grunder till ett växande intresse och ansvar för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Barnen ska utveckla kunskap, inte bara om hur vi gemensamt kan värna miljön…


Bokmässan: Datadriven skolutveckling

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I det treåriga FoU-programmet Datadriven skolutveckling har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data –…