Mötesplats AI ur ett forsknings- och huvudmanna perspektiv: Möjligheter och utmaningar

Varmt välkomna till vår mötesplats AI där bland annat Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet medverkar. Tillfället kommer att vara exklusivt för anställda hos Ifous medlemmar.  Anmälan sker via den här länken. 


Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

Utveckling i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och enligt lpfö18 lägga grunder till ett växande intresse och ansvar för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Barnen ska utveckla kunskap, inte bara om hur vi gemensamt kan värna miljön…


Bokmässan: Datadriven skolutveckling

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I det treåriga FoU-programmet Datadriven skolutveckling har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data –…


Mötesplats: Edtest Talks: Nej, AI tar inte ditt jobb! Utmaningar och möjligheter med AI i undervisningen

Mer om program och anmälan.  Dag: 14 juni Tid: 15.00-16.30 Plats: Digitalt, anmälan sker via länk Pris: Kostnadsfritt Observera att tillfället enbart är öppet för anställda hos medlemmar i Ifous eller Swedish Edtech Industry. 


Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras. Dag: 16 mars Tid: 15.00-16.00…


Edtest speedmatchning med lärare och bolag

Testande bolag presenterar sig och nyfikna lärare och huvudmän ges chansen att ta reda på vad bolagen vill testa och hur det matchar undervisningens behov. Dag: 23 mars Tid: 14.30-16.00 (första halvtimmen är en genomgång av Swedish Edtest) Plats: Digitalt…


Mötesplats Edtest talks – Rektors roll i valet av digitala lärresurser

En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik. Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med…


Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag…


Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras. Dag: 12 januari Tid: 15.00-16.00…


Var med och ”klipp bandet” till DigiLis resurssida för fjärr- och distansundervisning!

2019–2022 deltog åtta huvudmän och forskare i FoU-programmet, Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka…