SETT: Kvalitetssäkring inom Edtech: Vad fungerar?

Börja din första dag på SETT med en frukostworkshop! Tillsammans med dig som lärare, skolledare och forskare diskuterar vi kvalitetssäkring och edtech. Vad kan det vara? Vi kommer även att att dela de första resultaten om kvalitetssäkring gällande EdTech.  Bland…


Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous. 


Planeringsmöte för deltagande i FoU-programmet Fokus likvärdighet

Den 21 mars hålls ett digitalt planeringsmöte för skolhuvudmän med intresse för att delta i FoU-programmet Fokus likvärdighet. Anmälan sker här. Vill du ta del av information inför mötet, kontakta Annika Faager, medlemsrådgivare. Datum: 21 mars 2024 Tid: 15:00-16:30 Plats: via…


Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Edtest Talks: Läsförståelse

6 februari kl. 15-16.30 (digitalt) . EdtestTalks med Lisa Molin, Göteborgs universitet/Centrum för skolutveckling och sedan ett samtal med Jenny Edvardsson, Högskolan Kristianstad, Marcus Ander, Gleerups och Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet lett av moderator Johanna Karlén. Ett samtal om läsförståelse…


Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet. Förmiddagen riktar sig främst till lärare och eftermiddagen riktar sig främst till rektorer och skolchefer. Läs mer om program och…


Dialogmöte inför FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling.

 8 februari 2024 kl 15:00-16:30 hålls ett öppet dialogmöte om FoU-programmet. Målgrupp för mötet är skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektorer och lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan. Anmälan sker här. Program för dagen: 15.00-15.10   Presentation och Incheckning  15.10-15.30   Inplacering…