Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

Start:  2016-11-24  09:45
Slut: 11:30

Extrainsatt seminarium med avstamp i en presentation om resultaten från skolinspektionens rapport ”Förskolans pedagogiska uppdrag”. Föreläsningen kompletteras av en paneldiskussion kring frågan om vad undervisning i förskolan kan vara.

 Program och anmälan