Forskning och praktik i samverkan

Skolinspektionen gav nyligen ut rapporten ”Förskolans pedagogiska uppdrag”, där en granskning av 82 förskolor belyste svårigheter kring begreppet undervisning i förskolan. Vad betyder undervisning av barn i förskola och vilket ansvar har förskollärarna gällande hur undervisning bedrivs i förskolans kontext?

Med anledning av rapporten bjuder Ifous in till ett extrainsatt seminarium på konferensen Skolans ledarkonvent. Med avstamp i en presentation om rapportens resultat tar vi del av Skolinspektionens granskning. Föreläsningen kompletteras av en paneldiskussion kring frågan om vad undervisning i förskolan kan vara. Ta del av ett praktiskt exempel från Österåkers kommun, som i samverkan med nio andra kommuner och en forskargrupp från Malmö högskola, utvecklar undervisning i kommunens förskolor på vetenskaplig grund.

Medverkande:
Marie Sjöberg, utredare på Skolinspektionen, Anders Wedin och Ann Bisenius, verksamhetschefer för utbildningen i Österåker. Samtalet leds av Henrik Hamilton, projekt- och processledare på med huvudansvar för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan.

Praktiska detaljer:
Tid: torsdag 24 november, kl. 9:50 – 11:30
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, 104 62 Stockholm
Lokal: Fogelström
Pris: 500 kr
Anmälan: via den här länken

Varmt välkommen!