Programmering i skolan; när, var, hur och varför?

Start:  2020-11-04  08:30
Slut: 17:00

Plats: Online  

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

Datum: 4 november 2020
Tid: 09:00-16:00
Plats: Online
Priser och anmälan: Programmering i skolan –  när, var, hur och varför?


Kommande händelser

Bokmässan: Datadriven skolutveckling

2023-09-28 , Göteborg  

Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

2023-09-28 , Göteborg  

Mötesplats AI ur ett forskning- och huvudmanna perspektiv - möjligheter och utmaningar

2023-10-26 , Online