Mötesplats AI ur ett forsknings- och huvudmanna perspektiv: Möjligheter och utmaningar

Start:  2023-10-26  08:30
Slut: 10:00

Plats: Online  

Varmt välkomna till vår mötesplats AI där bland annat Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet medverkar.

Tillfället kommer att vara exklusivt för anställda hos Ifous medlemmar. 

Anmälan sker via den här länken.