Mötesplats AI ur ett forsknings- och huvudmannaperspektiv: Möjligheter och utmaningar

Start:  2023-10-26  08:30
Slut: 10:00

Plats: Online  

Varmt välkomna till vår mötesplats AI där bland annat Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet medverkar.

Tillfället kommer att vara exklusivt för anställda hos Ifous medlemmar. 

Anmälan sker via den här länken. 


Kommande händelser

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30 , Online  

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29 , Online