Ifous Mötesplatser: Malmö

Start:  2017-06-13  13:30
Slut: 16:30

Plats: Malmö  

Ifous Mötesplatser för utvecklingschefer, -ledare och -strateger i Stockholm och Skåne

Tema: Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Programmet för dagen är ändrat, det blir enbart ”Försöksverksamheten för praktiknära forskning” med Elisabet Nihlfors. Kontakta Katarina Arkehag för anmälan. Vi återkommer med Anette Jahnkes programpunkt under hösten. 

Läs mer om Ifous mötesplatser.