Disputation: Conceptualising the boundary infrastructure of research-practice partnerships

Start:  2024-04-09  00:00
Slut: 2024-07-12 13:57

Plats: Västerås  

Den 9 april disputerar Simon Sjölund på Mälardalens universitet med Conceptualising the boundary infrastructure of research-practice partnerships. En stor del av materialet avhandlingen baseras på kommer från Ifous FoU-program Hållbar förskola, en samverkan mellan medlemmarna Bromma SDF, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Farsta SDF, Hässelby-Vällingby SDF, Hässleholms kommun, Pysslingen förskolor, Strängnäs kommun, Örebro kommun, Österåkers kommun, Mälardalens universitet och Ifous.