Kommande arrangemang

September 2023

Besök oss under Bok- och Bibliotek 2023

2023-09-28  09:00 - 2023-10-01 17:00

Göteborg  

Under Bok- och Biblioteksmässan 2023 kommer Ifous att finnas på plats i monter C04:32, varmt välkommen att komma förbi för ett samtal.

Under mässan medverkar Ifous i följande programpunkter:
.

Torsdag 28/9

12:00-12:45 Datadriven skolutveckling, Seminarieprogrammet, sal G3:3

13:00-13:45 En hållbar förskola på vetenskaplig grund, Förskolescenen

 

Fredag 29/9

13:00-13:45 Språkutveckling motverkar segregation och kriminalitet, Förskolescenen

 

Ifous digitala monter hos Bokmässan hittar du här. 

Bokmässan: Datadriven skolutveckling

2023-09-28  12:00 - 12:45

Göteborg  

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I det treåriga FoU-programmet Datadriven skolutveckling har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data – digital och analog – kan användas för att driva förbättringsarbete. Vilka hinder och möjligheter finns? Resultat från utvecklings- och forskningsarbetet presenteras av Anette Jahnke, process- och projekt­ledare på Ifous och forskare vid Göteborgs universitet, Jesper Grönlund, utvecklingsledare Fridaskolorna, och Ulrika Mjörud, rektor i Värmdös kommun.

Biljett: Seminariekort

Länk till programpunkten i Bokmässans officiella program. 

Bokmässan: En hållbar förskola på vetenskaplig grund

2023-09-28  13:00 - 13:45

Göteborg  

Utveckling i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och enligt lpfö18 lägga grunder till ett växande intresse och ansvar för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Barnen ska utveckla kunskap, inte bara om hur vi gemensamt kan värna miljön inför framtiden utan också hur vi formar ett demokratiskt, rättvist och fredligt samhälle.

Men hur gör man det med små barn? Vad krävs av praktiken – förskollärare, rektorer och övrig personal – och vilken ny kunskap behöver tillföras av forskningssamhället?

Med dessa frågor arbetar nio svenska skolhuvudmän tillsammans med en forskargrupp ledd från Mälardalens universitet i Ifous FoU-program Hållbar förskola. I det här samtalet får du träffa både praktiskt verksamma i förskolan och forskare som berättar om sina erfarenheter, upptäckter och idéer om hur vi kan forma en bättre framtid genom att börja redan i förskolan.

Välkommen till ett samtal som leds av Henrik Hamilton, process- och projektledare Ifous med Sara Ackeby förskollärare, Örebro kommun, Marcus Milan, rektor Örebro kommun, Åsa Svahn, verksamhetschef förskola Örebro kommun, Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens universitet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

 

Här hittar du programpunkten i Bokmässans officiella program. 

Bokmässan: Språkutveckling motverkar segregation och kriminalitet

2023-09-29  13:00 - 13:45

Göteborg  

Förskolan påverkas starkt av det segregerade samhället idag. Att barn får möjlighet att gå på förskolan kan komma att påverka deras framtida liv. Barn som berikas med ett gediget ordförråd har större möjlighet att klara sig bättre i skolan och i framtiden. Hur kan vi på förskolan arbeta för att motverka utanförskap och segregation? Hur skapar vi en undervisning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, där vi ger förutsättningar för varje barn att utveckla sin språkliga förmåga? Hur kan vi tillsammans med vårdnadshavarna arbeta för att varje barn ska få chansen att nå ett ordförråd på 70 000 ord som vuxen? Ett samtal mellan Henrik Hamilton processledare från Ifous, Malin Videkorp rektor Pysslingen Helsingborg, Helén Engdahl kvalitetsutvecklare Pysslingen.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Här hittar du programpunkten i Bokmässans officiella program. 

 


Oktober 2023

Edtest Talks: Digitala (och analoga) läromedel, hur vet vi att de fungerar?

2023-10-10  15:00 - 16:00

Online  

Vi samtalar med Martin Tallvid, lektor och senior advisor vid Göteborgs universitet, och en av författarna till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola om ”analogt vs digitalt” och framför allt konsten att veta när och hur man ska använda vad.

Under den här timmen kommer vi också resonera kring hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och utifrån det titta närmare på den testmetod, framtagen utifrån vetenskaplig grund och teorier om lärande, som används inom ramen för Swedish Edtest

 

Program 15.00-16.00

15.00: Välkomna!

Samtal med Martin Tallvid utifrån boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola.

ca 15.30: Hur kan vi bli bättre på att värdera och välja digitala läromedel som fungerar? 

Swedish Edtest metodstöd och process presenteras. 


Under hela timmen finns tillfälle för er deltagare att ställa frågor, såväl till Martin Tallvid som till Anna Åkerfeldt och oss andra i Swedish Edtest.

Moderator: Johanna Karlén

 

Målgrupp: Rektorer, ikt-pedagoger, lärare, edtechbolag, forskare. Öppet för alla som är intresserade.

Datum och tid: 10 okt, 15.00-16.00 (digitalt)

Anmälan: via den här länken

 

Mötesplats AI ur ett forskning- och huvudmanna perspektiv – möjligheter och utmaningar

2023-10-26  08:30 - 10:00

Online  

Varmt välkomna till vår mötesplats AI där bland annat Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet medverkar.

Tillfället kommer att vara exklusivt för anställda hos Ifous medlemmar. 

Anmälan sker via den här länken. 


November 2023

Altinget: Utbildning bör bedrivas på vetenskaplig grund

2023-11-16  09:30 - 2023-09-16 12:30

Stockholm  

Datum: 16 november
Tid: 09:30-12:30
Plats: Altingest nätverksträff, Stockholm
Medverkande: Karin Hermansson, vd, Ifous och Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet och ordförande för den nationella operativa samordningsgruppen för ULF.

Läs mer om tillfället. 

Edtest Talks: AI i undervisningen

2023-11-21  15:00 - 16:30

Online  

Välkomna på ett Edtest Talks där vi fortsätter samtalet om AI i undervisningen utifrån tidigare Edtest Talks och bland annat tittar lite närmare på vilka frågor som är relevanta att ställa sig när man värderar och väljer digitala lärresurser utifrån ett AI-perspektiv. Den första timmen kommer forskningsprojektet: AI litteracitet i lärarutbildningen att presenteras. Utifrån en forskningsöversikt som görs inom ramen för projektet kommer de medverkande att diskutera och problematisera vad AI litteracitet kan betyda inom ramen för undervisning och lärande. 

Medverkande:

Projektledare Linnea Stenliden, Linköpings universitet
Doktorand Katarina Sperling, Linköpings universitet
Doktorand Carl-Johan Stenberg, Linköpings universitet
Dr. Anna Åkerfeldt, Ifous, Stockholms universitet

Utförligare program kommer inom kort.

Målgrupp: primärt lärare, men även rektorer, forskare och edtechbolag

Datum och tid: 21 nov, 15.00-16.30 (digitalt)

Anmälan: via den här länken.

Observera att tillfället enbart är öppet för anställda hos medlemmar i Ifous och Swedish Edtech Industry. 


Tidigare arrangemang

September 2023

Skolverket: Så kan du arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan

2023-09-21  14:00 - 17:00

Online  

Den 21 september arrangerar Skolverket ett webbinarium om Ifous FoU-program Hållbar förskola. Lyssna till en genomgång av hur verktyget OMEP används för att kartlägga hållbarhet i förskolan, om hur programmet är uppbyggt samt erfarenheter från forskare och praktiker som är verksamma i programmet. Bland de medverkande finns Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous, Lena Lang Forseth, rektor i Österåkers kommun och Ingrid Engdahl, emerita Stockholms universitet/Svenska OMEP.

Observera att det är kostnadsfritt att delta.

 


Juni 2023

Ett nationellt ULF-avtal: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

2023-06-30  13:00 - 14:00

Almedalen  

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning. Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen bidra till professionsprogrammet för lärare.

Medverkande:

Monica Sonde, chef, avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKR
Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Ulrika Bergmark, professor pedagogik, Luleå tekniska universitet
Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
Jesper Haglund, moderator, Karlstads universitet
Karin Hermansson, moderator, Ifous

Du kan följa seminariet digitalt via den här länken. 

Dag: 30/6
Tid: 13:00-14:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, sal B24

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.

Almedalen: Läskris och segregation, förskolan kan motverka båda genom att ge barnen ett stort ordförråd

2023-06-28  11:00 - 11:45

Almedalen  

Barn som berikas med ett gediget ordförråd klarar sig bättre i skolan. Det förebygger utanförskap och motverkar segregation. Att barn får möjlighet att gå på förskolan kan komma att påverka barnens framtid. Varje barn ska få chansen att nå ett ordförråd mot 70.000 ord som vuxen.

 

Medverkande:
Mattias Hammar, Trygghetschef, Academedia
Malin Videkorp, Rektor, Pysslingen Förskolor
Petter Brobacke, Moderator, Academedia
Karin Hermansson, VD, ifous
Andréa Hedin, Oppositionsborgarråd, Stockholm

Seminariet går att följa digitalt via en länk i Almedalsprogrammet. 

Dag: onsdagen 28 juni 2023
Tid: 11:00-11:45
Plats: : D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal 22”

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet

Almedalen: En hållbar förskola, om att påverka i det lilla och förändra i det stora

2023-06-28  09:30 - 10:15

Almedalen  

Hållbar utveckling kräver individer som kan stärka hållbarheten och störa ohållbarheten. Det börjar i förskolan. Hur vi kan arbeta för att skapa förändring; hur vi kan ge barnen en röst och en tro på sig själva som bildar en kultur och påverkar framtiden.

Medverkande:
Ann Bisenius, Skolchef, Österåkers kommun
Klara Adolphson, Styrelseordförande, Våra barns klimat
Karin Hermansson, VD, Ifous
Elise Sillevis Smitt, Rektor, Pysslingen Förskolor
Jessica Mozakka, Utbildningsdirektör, Innovitaskolan och Pops Academy

 

Dag: 28/6
Tid: 09:30-10:15
Plats:D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal 22”

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet. 

Seminariet går att följa digitalt via en länk i Almedalsprogrammet. 

Mötesplats: Edtest Talks: Nej, AI tar inte ditt jobb! Utmaningar och möjligheter med AI i undervisningen

2023-06-14  15:00 - 16:30

Online  

Mer om program och anmälan. 

Dag: 14 juni
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

Observera att tillfället enbart är öppet för anställda hos medlemmar i Ifous eller Swedish Edtech Industry. 

Seminarium: Datadriven förbättring av undervisning och utbildning

2023-06-01  10:00 - 15:00

Online  

Torsdagen den 1 juni 2023 delar lärare, skolledare och forskare med sig av kunskap och erfarenheter av tre års samverkan i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.

På förmiddagen ligger fokus på att använda data för att utveckla undervisningen och på eftermiddagen handlar det om datadrivet förbättringsarbete på ledningsnivå. Medverkar gör bland andra Jalal Nouri, professor i teknikstött lärande vid Stockholms universitet, som lett forskningsinsatsen i programmet och Anette Jahnke, forskare vid Göteborgs universitet och processledare på Ifous.

Seminariet sker digitalt i Zoom och som Ifousmedlem går du gratis.

Program och anmälan finns här.


Maj 2023

Edtest: Speedmatchning inriktning förskola

2023-05-16  16:00 - 17:30

Online  

Speedmatchning där lärare inom förskola som är intresserade av att  testa med Edtest har möjlighet att träffa representanter från edtechbolag.

Datum: 16 maj 2023
Tid: 16:00-17:30
Plats: Zoom (länk skickas ut dagen före)
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Här

Läs mer om programmet.

Särskolans rikskonferens: Forskning och utveckling i samverkan

2023-05-09  08:00 - 08:45

Växjö  

Datum: 9 maj
Tid: 08:00-08:45
Plats: Särskolans rikskonferens, Växjö
Medverkande: Karin Hermansson, vd, Ifous, Anna-Lena Andersson, fil. dr. i didaktik och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens universitet, Helén Viebke, utvecklingsstrateg, Åstorps kommun.

Läs mer om programpunkten samt anmälan.

Besök oss på Skolriksdagen 2023

2023-05-08  08:30 - 2023-05-09 16:00

Stockholm  

Ifous har en egen monter under Skolriksdagen, varmt välkommen till vår monter!


April 2023

Inbjudan till konferens: Hur kan vi främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern?

2023-04-27  00:00 - 00:00

Stockholm  

Tid: För- eller eftermiddag, torsdagen den 27 april.
Förmiddagspass: kl. 8.45-12.00, eftermiddagspass: kl. 13.00 – 16.15.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Välj för- eller eftermiddagspass.
Anmäl dig till förmiddagspasset eller eftermiddagspasset, senast den 17 april 2023.
Observera att anmälan endast är öppen för anställda inom Stockholms län.

Målgrupp  för dagen:
Chefer och medarbetare inom förskola, central elevhälsa, BVC, socialtjänst, BUP, BUMM, habilitering   och Malina– och husläkarmottagningar i Stockholms län.


Ladda mer