Kommande arrangemang

Juni 2024

Almedalen: AI-hackaton med fokus på utbildning

2024-06-26  10:00 - 10:45

Almedalen  

Dag: onsdag 26 juni
Tid: 10:00-10:45
Plats: Stora Torget 16, Bolaget
Arrangör: Atea Sverige

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.

I framtidens förskola och skola öppnar användningen av generativ artificiell intelligens (AI) upp spännande möjligheter för barn, elever och lärare. De teknologiska framstegen skapar unika möjligheter för att reformerar undervisningen och adressera de utmaningar som skolväsendet står inför.

Ateas AI-hackathon inleds med en kort inspiration. Deltagarna bildar sedan team och genererar idéer hur generativ AI kan användas i skolväsendet. Idégenereringen leds av verksamhetsutvecklare från Atea Education och i slutet av passet koras den bästa idén. AI-hackathonet avslutas med nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla idéer sammanställs och delas med deltagarna i efterhand.

Medverkande:

Andreas Skog, AI Change Agent, AI Sweden
Camilla Hansén, Ridsdagsledamot, Miljöpartiet
Fredrik Löfgren, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
Igor Lindgren, Sveriges elevkårer
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Moderaterna
Julia Högberg, barnrättsjurist, BRIS
Karin Hermansson, VD, Ifous
Kristina Björn, utbildningsstrateg, Rise
Tomas Berfors, Account Executive, Rek.AI
Emma Rosén, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Patrik Glad, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB

Almedalen: Forma morgondagens utbildning med datadriven skolutveckling och faktabaserade beslut

2024-06-27  08:30 - 09:30

Almedalen  

Dag: torsdagen 27 juni
Tid: 08:30-09:30
Plats: Stora Torget 16, Bolaget
Arrangör: Atea Sverige

Länk till programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet. 

Datadriven skolutveckling och dataliteracitet diskuteras inom dagens förskola och skola. Hur kan skolväsendet bygga en datadriven kultur där faktabaserade insikter vägleder beslut och stöttar skolutveckling, vare sig det handlar om strategiska beslut, administrativa eller pedagogiska arbetssätt.

Tillsammans utforskar vi vägledande insikter för skolutveckling och beslutsfattande. Hur kan skolans utbildning stärkas med hjälp av data? Kan datadriven skolutveckling med dess obegränsade möjligheter skapa förutsättningar för elevers livslånga lärande?

Medverkande:

Karin Hermansson, vd, forskningsinstitutet Ifous
Susanne Wännerlund, Projektledare, Uddevalla kommun
Anna Robertsson, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Madelene Schöldberg, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Carina Tillman, Försäljningschef, Atea Sverige AB


Augusti 2024

Ifous mötesplats: Specialdidaktik och neurodiversitet: hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

2024-08-15  08:30 - 11:00

Online  

Dag: 15 augusti
Tid: 8.30 – 11.00
Titel: Specialdidaktik och neurodiversitet – hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?
Plats: Online (länk skickas ut 1-2 dagar före tillfället)
Medverkande: Emma Leifler (Göteborgs universitet) och Henrik Hamilton (Ifous)
Pris: Kostnadsfri för Ifousmedlemmar, 595kr för icke-medlemmar. Se om din huvudman är medlem här.
Anmälan: via den här länken
.


September 2024

Fokus likvärdighet: Erfarenheter och möjligheter

2024-09-03  09:00 - 12:00

Online  

Dag: 3 september 2024
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt
Medverkande: Ninni Wahlström, professor vid Linnéuniversitetet, Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous
Målgrupp: skolhuvudmän intresserade av att arbeta fördjupande med likvärdighet. Läs mer om den planerande FoU-satsningen Fokus likvärdighet.
Anmälan: via den här länken.

Öppet för alla intresserade skolhuvudmän.

Mer information om programmet kommer inom kort.

Bokmässan: Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-26  13:00 - 13:25

Göteborg  

Dag: torsdagen 26/9
Tid: 13:00-13:25
Plats: Förskolescenen

Hur gör man för att fånga upp barns förändrade kunnande och på det sättet utveckla förskolans kvalitet? Vad behövs och vilka resurser och kunskaper måste finnas på olika nivåer av organisationen?

I panelen: Ingrid Pramling Samuelsson (Professor, Göteborgs universitet), Anna Olskog (Förbundsordföranden, Sveriges lärare) och Astrid Lilja (Förskollärare, Mölndal).
Moderator: Henrik Hamilton (Process- och projektledare på Ifous)

Arrangerat av Sveriges lärare och Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola)

Bokmässan: Läsförståelse : Vad fungerar och hur?

2024-09-27  13:00 - 13:45

Göteborg  

Dag: fredagen 27 september
Tid: 13:00-13:45
Plats: R14

Punkten i det officiella programmet.

Frågan om elevers läsförmåga och de digitala redskapens roll i undervisningen är högaktuell. Men vad är egentligen läsförståelse? Vilka skillnader finns mellan att läsa i en fysisk bok och att läsa på en skärm? Och hur bedömer vi läsutveckling? Ett samtal om relationen mellan analoga och digitala läromedel och lärarens roll i klassrummet. I två delar, forskning/läromedels­producent samt lärar­perspektiv. Med Jenny Edvardsson, HK, Lisa Molin, Göteborgs Stad/GU, Marcus Ander, Gleerups, Petra Andersson ochCecilia Lind, Göteborgs Stad, samtÅsa Falk ochKajsa Månsson, Malmö stad. Programledare: Johanna Karlén, Ifous/Swedish Edtest.

Biljett: Seminariekort

Bokmässan – Döma eller bedöma? Hur mäter vi förskolebarns förändrade kunnande?

2024-09-27  13:30 - 13:55

Göteborg  

Dag: fredagen 27/9
Tid: 13:30-13:55
Plats: Förskolescenen

Hur gör man för att fånga upp barns förändrade kunnande och på det sättet utveckla förskolans kvalitet? Vad behövs och vilka resurser och kunskaper måste finnas på olika nivåer av organisationen?

I panelen: Ingrid Pramling Samuelsson (Professor, Göteborgs universitet), Anna Olskog (Förbundsordföranden, Sveriges lärare) och Astrid Lilja (Förskollärare, Mölndal).
Moderator: Henrik Hamilton (Process- och projektledare på Ifous)

Arrangerat av Sveriges lärare och Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola)


Oktober 2024

Att systematiskt främja skolnärvaro

2024-10-09  08:30 - 16:30

Stockholm  

Edtest Talks: Bildens visuella betydelse

2024-10-22  15:00 - 16:30

Online  

Mer information kommer inom kort. 


November 2024

Edtest Talks: AI

2024-11-05  15:00 - 16:30

Online  

Mer information kommer inom kort. 

SAVE THE DATE: Delningsseminarium för FoU-programmet Hållbar förskola

2024-11-07  00:00 - 00:00

Avslutande öppet delningsseminarium för FoU-programmet Hållbar förskola. Mer information kommer inom kort. 


Tidigare arrangemang

Maj 2024

Inbjudan: Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling

2024-05-29  00:00 - 00:00

Online  

Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet under rubriken Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling. Förmiddagen riktar sig främst till lärare och eftermiddagen riktar sig främst till rektorer och skolchefer.

Välkommen till en dag med inifrån-och-ut-perspektiv!

Läs mer om program och anmälan här. 

 

 

Edtest Talks: Konsten att avgöra vilka läromedel ni ska investera i

2024-05-28  15:00 - 16:30

Online  

Nu är det hög tid att blicka mot nästa läsår och investeringarna i läromedel och därför arrangerar vi ett öppet EdtestTalks på just det temat: hur väljer ni vilka läromedel ni vill använda kommande läsår? Ska ni investera i nya, fortsätta investera i befintliga? Hur för ni dialog kring önskemål som finns? Såväl internt på skolan, som på förvaltningsnivå som i era samtal med leverantörerna. Ett samtal utifrån olika perspektiv – från undervisning och ledning till bolag och produktutveckling.

Programinnehåll: 

> Lärresurs-bonanza! Under passet kommer ni även bjudas på en expo av lärresurser, korta presentationer av några av alla produkter som finns på marknaden.

> Skolverket om rekommendationer för lärverktyg.
Cecilia Spjuth
och Jessika Paulsson, undervisningsråd på Skolverket arbetar med uppdraget Skolverket fått från regeringen gällande val av lärverktyg. De är med oss och berättar om senaste nytt i arbetet.

> Hur kan du som rektor avgöra vilka läromedel ni ska investera i? Hur fångar du dina lärares behov och önskemål?
Vi samtalar med Stojanka Drinic, rektor på Östermalmsskolan och en av hennes lärare, Mirjam Facchini Jacobsson förstelärare Hållbar utveckling och digitalisering. Stojanka har under flera år arbetat systematiskt tillsammans med lärarna med värdering och utvärdering av de läromedel som används.

 

Anmäl dig här för placeholder.

Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

2024-05-16  08:30 - 09:15

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 16/5
Tid: 08:30-9:15
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här. (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

Rikskonferensen för Anpassad skola: Samverkan mellan praktik och akademi

2024-05-14  08:30 - 09:15

Växjö  

Samverkan mellan praktik och akademi för att utveckla undervisningen i anpassad skola med ljuset på ökad måluppfyllelse.

Programpunkt under konferensen Rikskonferens anpassad skola 2024 där FoU-programmet Kunskapsuppdraget i anpassad skola lyfts. Medverkande: Daniel Östlund, professor, Linus Bromander, rektor och Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous.

Under senare år har elevernas lärande alltmer kommit att fokuseras och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i den anpassade skolans läroplaner. Det innebär ett utvecklingsbehov för såväl undervisande lärare som rektor. Samtidigt saknas kunskap om hur man som lärare och rektor kan möta det tydligare kunskapsuppdraget. Under snart två år har sju skolhuvudmän och med forskare från Högskolan i Kristianstad och Mälardalens universitet samverkat i ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på att möjliggöra meningsfullt lärande i relation till kunskapsuppdraget i den anpassade skolan.  Under detta pass ges en beskrivning av hur vi arbetat med forskningsbaserad verksamhetsutveckling, vilka utmaningar vi stött på och vilka lärdomar vi hittills dragit.

Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

2024-05-07  15:00 - 15:45

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 7/5
Tid: 15:00-15:45
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här. (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).


April 2024

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30  09:00 - 12:00

Online  

Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous. 

Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

2024-04-29  10:00 - 2024-04-25 10:45

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 29/4
Tid: 10:00-10:45
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här. (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

2024-04-25  09:30 - 10:15

Online  

Nu har vi lanserat ett än mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 25/4
Tid: 09:30-10:15
För vem: alla som är intresserade av Edtest.

Anmälan här. (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan något av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

SETT-dagarna

2024-04-16  09:00 - 2024-04-18 16:00

Stockholm  

SETT-dagarna arrangeras 16-18 april på Kistamässan i Stockholm. Ifous kommer att finnas på plats i montern J:12, varmt välkommen förbi på ett samtal!

 Läs mer!

SETT: Kvalitetssäkring inom Edtech: Vad fungerar?

2024-04-16  08:30 - 09:30

Stockholm  

Börja din första dag på SETT med en frukostworkshop! Tillsammans med dig som lärare, skolledare och forskare diskuterar vi kvalitetssäkring och edtech. Vad kan det vara? Vi kommer även att att dela de första resultaten om kvalitetssäkring gällande EdTech.  Bland annat deltar Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och projekt- och processledare på Ifous, Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och projektledare på Swedish Edtest,

 

Tillfället hålls på engelska. 

 

En del av Nordic Track under SETT, läs mer om arrangemanget här.


Ladda mer