Kommande arrangemang

April 2024

SETT: Kvalitetssäkring inom Edtech: Vad fungerar?

2024-04-16  08:30 - 09:30

Stockholm  

Börja din första dag på SETT med en frukostworkshop! Tillsammans med dig som lärare, skolledare och forskare diskuterar vi kvalitetssäkring och edtech. Vad kan det vara? Vi kommer även att att dela de första resultaten om kvalitetssäkring gällande EdTech.  Bland annat deltar Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och projekt- och processledare på Ifous, Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och projektledare på Swedish Edtest,

 

Tillfället hålls på engelska. 

 

En del av Nordic Track under SETT, läs mer om arrangemanget här.

SETT-dagarna

2024-04-16  09:00 - 2024-04-18 16:00

Stockholm  

SETT-dagarna arrangeras 16-18 april på Kistamässan i Stockholm. Ifous kommer att finnas på plats i montern J:12, varmt välkommen förbi på ett samtal!

 Läs mer!

Informationsmöte: Förskolebarns förändrade kunnande

2024-04-30  09:00 - 12:00

Online  

Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous. 


Maj 2024

Delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning

2024-05-29  00:00 - 00:00

Online  

Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet.
Förmiddagen riktar sig främst till lärare och eftermiddagen riktar sig främst till rektorer och skolchefer.

Läs mer om program och anmälan här. 

 

 


November 2024

SAVE THE DATE: Delningsseminarium för FoU-programmet Hållbar förskola

2024-11-07  00:00 - 00:00

Avslutande öppet delningsseminarium för FoU-programmet Hållbar förskola. Mer information kommer inom kort. 


Tidigare arrangemang

April 2024

Disputation: Conceptualising the boundary infrastructure of research-practice partnerships

2024-04-09  00:00 - 2024-04-15 21:39

Västerås  

Den 9 april disputerar Simon Sjölund på Mälardalens universitet med Conceptualising the boundary infrastructure of research-practice partnerships. En stor del av materialet avhandlingen baseras på kommer från Ifous FoU-program Hållbar förskola, en samverkan mellan medlemmarna Bromma SDF, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Farsta SDF, Hässelby-Vällingby SDF, Hässleholms kommun, Pysslingen förskolor, Strängnäs kommun, Örebro kommun, Österåkers kommun, Mälardalens universitet och Ifous.

Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

2024-04-03  15:30 - 16:15

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum:  3/4
Tid: 15:30-16:15
För vem: alla intresserade av Edtest

Anmälan här.  (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).


Mars 2024

Dialogmöte inför FoU-programmet Behovdriven undervisningsutveckling

2024-03-27  11:00 - 12:00

Online  

Digitalt dialogmöte för skolhuvudmän intresserade av FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling. Anmälan sker här. 

 

Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

2024-03-22  08:30 - 2024-03-14 09:15

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum:  22/3
Tid: 08:30-09:15
För vem: alla intresserade av Edtest

Anmälan här.  (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

Planeringsmöte för deltagande i FoU-programmet Fokus likvärdighet

2024-03-21  15:00 - 16:30

Online  

Den 21 mars hålls ett digitalt planeringsmöte för skolhuvudmän med intresse för att delta i FoU-programmet Fokus likvärdighet. Anmälan sker här. Vill du ta del av information inför mötet, kontakta Annika Faager, medlemsrådgivare.

Datum: 21 mars 2024
Tid: 15:00-16:30
Plats: via Zoom (en länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare 1-2 dagar före mötet)

Nordiska skolledarkongressen: Berättelser som ingång till svåra samtal

2024-03-20  11:45 - 12:30

Göteborg  

Seminarium: Berättelser som ingång till svåra samtal
Plats: Nordiska skolledarkongressen
Datum: 20 mars
Tid: 11:45-12:30
Sal: G3

 

En osäker omvärld påverkar även barn och unga och kan väcka oro, vare sig det handlar om krig, klimathot, gängskjutningar eller en pressad ekonomisk situation. Hur talar vi med barnen om dessa saker? Författaren och illustratören Stina Wirsén har i flera böcker behandlat svåra och känsliga ämnen. Tillsammans med Hedí Fried skapade hon bilderboken ”Historien om Bodri”, ett vittnesmål från Förintelsen ur ett barns perspektiv, och i samarbete med Rädda Barnen har hon nu skrivit ”Var är Sigges hemma?”, en bok om när omsorgen sviktar. Med den här typen av berättelser kan vi hjälpa barn att sätta ord på sina känslor och uttrycka sina behov.

Medverkande:
Stina Wirsén, författare och illustratör
Hanna Weyler Müller, psykolog, Rädda barnen
Samtalsledare: Henrik Hamilton, process- och projektledare, Ifous.

Stina Wirsén medverkar via länk.

Nordiska skolledarkongressen: Vem ansvarar för våra barn?

2024-03-19  14:10 - 14:50

Göteborg  

Seminarium: Vem ansvarar för våra barn? 
Plats: Nordiska skolledarkongressen, Göteborg
Datum: 19 mars
Tid: 14:10-14:50
Sal: G3

Barn och unga med olika svårigheter eller som far illa på något sätt behöver rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta kräver ibland samverkan mellan olika aktörer, som skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst. Vad är förskolans och skolans uppdrag och vad säger skollagen om vilka skyldigheter som åligger förskola och skola. Vilket ansvar har övriga instanser?

Det kan ibland upplevas att mycket stort ansvar läggs på förskola och skola, och enskild lärare/rektor, att hantera komplexa situationer, utan att kompetensen för detta finns i skolan. Vad gör man om man inte räcker till i sin yrkesroll och hur hanterar man den samvetsstress uppstår när man vet att barn far illa?

Medverkande:
Jeanette Kennerfalk, rektor förskolan Trollet, Kalmar
Maria Refors Legge, jurist och doktor i offentlig rätt,
Lisa Bengtsell, psykolog
Samtalsledare: Henrik Hamilton, process- och projektledare, Ifous.

Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

2024-03-14  15:30 - 16:15

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum:  14/3
Tid: 15:30-16:15 
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här.  (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

2024-03-07  08:00 - 08:45

Online  

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att ni har det ni behöver, använder läromedel/lärresurser som tänkt och kan vara trygga i att ni valt dem utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd och pedagogiskt värde. Vi har också uppdaterat stödmaterialet med AI-relaterade frågor och reflektionsfrågor

  • Återkommande tillfällen under vt 2024 (digitalt)

En kort introduktion av ”nya” Swedish Edtest där vi går igenom hur den digitala plattformen fungerar, med dess nya funktionalitet och uppdaterade metodstöd. Vi visar också hur ni kan använda verktyget för att arbeta såväl på egen hand som tillsammans i olika konstellationer. Vi räknar med cirka 30-40 min för genomgång och tid för frågor.

Datum: 7/3
Tid: 08:00-8:45
För vem: alla användare av Edtest.

Anmälan här. (fler datum finns tillgängliga, se mer under anmälningslänken)
Om du inte kan någon av tillfällena, kontaktar vi dig gärna när fler erbjuds (se anmälan).

NERA 2024

2024-03-06  08:30 - 2024-02-08 13:30

.

NERA-kongressen 6-8 mars arrangeras i år av Malmö universitet och från Ifous finns Anna Åkerfeldt och Anette Jahnke, bägge forskare och process- och projektledare på Ifous. Du hittar hela programmet här.

 

6 mars

14:30-15:30
Lokal: OR:F410
Föreläsningssession
14:30-14:50: The Ideal of State-Initiated Practice-Based Research in Sweden: Opportunities and Challenges

Anette Jahnke, Ifous

 

7 mars

11:00-13:00
Lokal: NI:A0507
Symposium no. 13: ICT & Education 

In search of AI literacy in Teacher Education: A Scoping review

Deltagare:  
Katarina Sperling, Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Sweden
Carl-Johan Stenberg, Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Sweden
Cormac McGrath, Department of Education, Stockholm University, Sweden
Anna Åkerfeldt, Department of Teaching and Learning, Stockholm University, Sweden och Ifous
Fredrik Heintz, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden
Linnea Stenliden, Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Sweden

Läs mer här.


Ladda mer