Ifous ingår tillsammans med ett trettiotal andra svenska aktörer i en nationell plattform för att påverka den del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 som kallas Science with and for Society (SwafS), vars syfte är att på olika sätt bygga upp och stimulera samarbete mellan forskning och samhälle. Där ingår utbildning som ett område.

 

I det arbetsprogram som är aktuellt under 2014-2015 finns exempelvis en utlysning inriktad på att stimulera unga att studera naturvetenskap, teknik och matematik, och en om att specifikt öka flickors intresse för dessa områden. I ett svar på en s.k. ”public consultation” om programmet har påverkansplattformen bl.a. framfört att det starka fokuset på dessa områden bör breddas. Tanken med påverkansplattformen är att hitta sätt att påverka hur nya utlysningar inom SwafS ska utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i programmet. Koordinator för projektet är Vetenskap & Allmänhet, VA.

 

Mer om påverkansplattformen hittar du här. 

Mer om SwafS hittar du här. 

Plattformens svar om konsultationen om SwafS finns här.