I samverkan med Täby kommun och Värmdö kommun bjuder vi in rektorer och chefer  som medverkat i något av våra två FoU-program om Inkluderande lärmiljöer till två digitala uppföljningsseminarier. 

Seminarierna är tänkta att fördjupa kunskaperna om olika perspektiv på inkluderande lärmiljöer och består av föreläsningar, samtal mellan praktiker och forskare samt diskussioner med kollegor på rektors- och förvaltningsnivå från andra skolhuvudmän. 

Medverkar gör Inger Eriksson (Stockholms universitet), Lill Langelotz (Högskolan i Borås) och Pia Skott (Stockholms universitet) samt förvaltningsledare från de medverkande kommunerna. 

Tid: 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00
Plats: Digitalt seminarium.
Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare
Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två FoU-program om inkluderande lärmiljöer.

Anmälan: Anmälan sker på denna länk 

Vill du veta mer? Du kan läsa mer om seminarierna här eller kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822