Ifous och Arete erbjuder Aretemeriterade lärare att dela med sig av tankar och åsikter kring forskning för skolan och hur forskning kan komma till nytta för lärare genom att medverka i ett fokusgruppssamtal i Stockholm i början av september.

Studien är ett samarbete mellan Ifous och Vetenskapsrådet och ingår som en del i Vetenskapsrådets projekt Skolforsk, som syftar till att underlätta starten av det nya statliga Skolforskningsinstitutet.

 

I detta dokument kan du läsa mer om projektet och fokusgruppsstudien: 

Inbjudan fokusgrupp Sthlm 

 

Frågor? Kontakta Karin Hermansson, karin.hermansson(at)ifous.se