Det var temat för den första workshopen av fyra inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som arrangerades i Dieselverkstaden i Nacka den första september.

Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan Ifous, Interactive Institute och Umeå universitet. Under denna första workshop möttes ett trettiotal lärare och ledare från skolor som själva deltar i projektet och andra intresserade för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Åsa Ernestam, utredare på SKL, gav en introduktion om fjärrundervisning. Hon belyste nuläget vad gäller regelverket och pekade på de behov som finns. Hon lyfte också fram de många möjligheterna, till exempel att kunna dela på begränsade lärarresurser.

Möjligheterna är många men där finns förstås också utmaningar. Som ett konkret exempel på detta gjordes en presentation av Brendon Clark, seniorforskare på Interactive Institute, via fjärrlänk med handledare fysiskt på plats i lokalen precis som reglerna för fjärrundervisning säger. Dessutom fick alla deltagare själva prova att sätta upp en fjärrundervisningssituation.

Version 2
Brendon Clark medverkade via fjärrlänk. Hans kolleger Nicholas Torretta och Alexander Bratt fungerade som stöd på plats. (alla från Interactive Institute)

 

Och visst, tekniken trasslade och det blev tydligt att det är viktigt att ha både en plan B och en plan C. Men med en pedagogisk idé, engagemang och vilja kom alla grupper vidare och kunde presentera sina arbeten för övriga deltagare i korta filmer.

För egentligen handlar det ju inte om teknik, utan om pedagogisk verksamhetsplanering. Det underströk Jörgen From, forskningsledare vid Umeå universitet. Han och kollegan Gerd Pettersson har lång erfarenhet av att utveckla och undersöka undervisning på distans i norrländska glesbygdskommuner. Under workshopen berättade Gerd hur de som forskare kommer att följa skolornas arbete och utveckling under fjärrundervisningsprojektets gång.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vad som krävs av organisation, teknik och metodik för att fjärrundervisning ska fungera väl, och hur den kan komma till nytta för eleverna. Projektet kommer att resultera i ett underlag för fortsatt policydiskussion om fjärrundervisning.

Projektet löper till och med 2017 och delfinansieras av Vinnova. De fyra workshoparna, som är öppna för alla intresserade, arrangeras med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Är du nyfiken på fjärrundervisning och kanske vill delta på kommande workshops? Läs mer här!

IMG_0742

IMG_0737 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Karin Hermansson