Det var temat för den tredje workshopen inom ramen för projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, som arrangerades i Stockholm den 27 april 2017.

Det tvååriga projektet är ett samarbete mellan Ifous, RISE Interactive (tidigare Interactive Institute) och Umeå universitet. Vid detta tillfälle möttes cirka 40 lärare och ledare – både de som själva deltar i projektet och andra intresserade – för att inspireras, prova arbetssätt tillsammans och lära av varandra.

Magnus Rönnholm

Magnus Rönnholm är lärare i matematik och fysik vid Luspengymnasiet i Storumans kommun. Skolan har en filial i Tärnaby, där eleverna tränar skidåkning parallellt med skolarbetet. De får därför en del av sin utbildning i form av fjärrundervisning.

-Vi lägger upp beting och kan sedan ha kontakt när det passar eleverna. Det handlar mycket om att fånga dem där de befinner sig och återkoppla utifrån det.

Magnus beskrev hur detta kan se ut, vilka verktyg han använder och hur han konstruerar uppgifter som lämpar sig för fjärr-formatet. Att ”flippa” undervisningen, dvs filma sina genomgångar och låta eleverna se filmen innan man sedan träffas via länk för att resonera om sådant som behöver redas ut, menar Magnus är en bra metod. Omröstningar, simulerade laborationer och gruppdiskussioner i ”break-out-rooms” var några av de praktiska verktyg som Magnus demonstrerade.

Senare på dagen sattes fokus på fjärrundervisning i grundskolan, genom ett inspel av Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering. Kaj leder ett utvecklingsprojekt som syftar till en likvärdig undervisning för barn som bor på öarna i Ålands skärgård där avstånden är så långa att det inte finns tid att åka mellan öarna för att komma till skolan. I projektet har ett antal pilotlärare testat och filmat olika fjärrundervisningssituationer, och tittat på aspekter som exempelvis interaktionen mellan lärare och elev, och elever emellan.

– Fjärrundervisning är hela skolans projekt, inte enskilda lärares, och det måste ses som ett långsiktigt pedagogiskt projekt.

Det konstaterade Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi som följer lärarna i projektet och som medverkade via fjärrlänk under dagen. Hon underströk också att fortbildningar måste anpassas till lärarnas behov och verklighet.

Deltagarna fick denna dag också arbeta med dilemman som kan uppstå i fjärrundervisningssituationer, baserade på inspel som kommit upp under projektet både från deltagare och inspiratörer. I grupper diskuterade de förslag på lösningar, planerade och spelade upp tänkta scenarion. Dokumentationen från grupparbetena samlas in och kommer att användas i arbetet med projektets slutrapport som ska färdigställas under hösten 2017.

 

Text: Karin Hermansson

 

 

 

 

Projektet löper till och med 2017 och delfinansieras av Vinnova. De fyra workshoparna, som är öppna för alla intresserade, arrangeras med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Workshop nr 1 hölls den 1 sept och workshop 2 den 1 december 2016. Den fjärde och sista workshopen arrangeras den 14 sept 2017.

 

Är du nyfiken på fjärrundervisning och/eller vill delta på kommande workshop? Läs mer här!