Digital teknik ger stora möjligheter både i samhället och i skolan förutsatt att det finns en strategisk tanke om vad man vill åstadkomma. Frågan är inte om den ska användas i undervisningen utan snarare när, till vad och hur för att på bästa sätt stödja elevernas kunskapsutveckling. Dessa frågor har varit i fokus för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Under tre års tid har lärare, skolledare och forskare arbetat tillsammans för att utveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer. I dag presenteras resultaten vid en digital konferens.

Fjärr- och distansundervisning har länge varit småskaliga företeelser framför allt på grund av restriktivt regelverk och forskningen inom området har därför varit begränsad. Intresset ökar dock både i Sverige och internationellt då man ser de möjligheter som finns att med hjälp av digitala lösningar erbjuda flexibel och engagerande undervisning.

-För oss är det här både en likvärdighets- och en kvalitetsfråga. I FoU-programmet har vi fokuserat på hur vi kan säkra likvärdig tillgång till utbildning när det av geografiska eller andra skäl är svårt för eleverna att komma till skolan men också av pedagogiska skäl, för att höja undervisningskvaliteten generellt, säger Mats Lundström som är skolchef i Värmdö kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

En forskargrupp bestående av forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan har följt utvecklingsarbetet och i nio olika delstudier undersökt olika aspekter av fjärr- och distansundervisning inom områdena social kommunikation, digitala lärmiljöer och bedömning.

-Vår övergripande slutsats är att digital och didaktisk kompetens behöver utvecklas på såväl lärarnivå som på organisationsnivå inom alla tre områdena, säger docent Charlotta Hilli, en av forskarna programmet.

Resultaten visar ändå på att deltagarna har utvecklat både undervisning och organisation och därmed höjt kvaliteten på fjärr- och distansundervisningen.

-Det finns en enorm kraft och vilja hos deltagarna att fortsätta utvecklingen. Vi hoppas att vi genom det här arbetet ska kunna stimulera andra och att våra rekommendationer ska ge stöd på vägen, säger Anna Åkerfeldt, projekt- och processledare på Ifous, som är den som har lett och samordnat programmet.

 

FoU-programmets slutrapport finns att läsa här.

För mer information, kontakta Anna Åkerfeldt: anna.akerfeldt@ifous.se