Välkommen till en heldag om att anpassa skolan efter elevernas behov och olikheter!

Hur ser en inkluderande lärmiljö ut, och hur skapar vi en sådan? Hur sätter vi eleven i fokus? Vad säger forskningen? Varför ska skolan vara inkluderande? Vad händer när praktik och forskning arbetar tillsammans för att utveckla inkluderande lärmiljöer?

Dessa och många andra frågor diskuterar vi under en heldag på det helt nyinvigda Malmö Live, där du får chans att träffa och samtala med över 200 lärare, rektorer och förvaltningschefer från 12 kommuner om hur de i ett treårigt FoU-samarbete med forskare utvecklat sig själva och sina verksamheter för att bättre kunna möta alla elever.

Under dagen kommer du också att få höra om den forskning som bedrivits tillsammans med skolorna av Susan Tetler, professor i pedagogik vid Aarhus universitet och Malmö högskola, Lisbeth Ohlsson universitetslektor vid Malmö högskola, och Magnus Erlandsson, universiteteslektor vid Malmö högskola.

Möt också Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, som medverkar med sina perspektiv på en inkluderande skola.

 

Program

8:00 Registreringen öppnar

8:30 Välkomna! Konferensdagen inleds.

Det här är FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Inkluderande lärmiljöer i ett forskningsperspektiv. Susan Tetler och Claes Nilholm

10:15 Fika

10:45 Så här gjorde vi! Parallella, valbara presentationer från deltagande skolor.

12:30 Lunch

13:30 Så här gjorde vi!  Parallella presentationer från deltagande skolor, forts.

14:15 Fika

14:45 Inkluderande lärmiljöer i ett praktikperspektiv. Lisbeth Ohlsson

 Inkluderande lärmiljöer i ett ledarperspektiv. Magnus Erlandsson

15:45 Utblick och framåtblick. Panelsamtal med Greger Bååth (SPSM), Erik Nilsson (Arbetsmarknadsdepartementet), Sören Holmberg (Göteborgs universitet), Susan Tetler (Malmö Högskola), Ulf Nilsson (Styrgruppen för Ifous Inkluderande lärmiljöer).

17:00 Konferensdagen avslutas

Ladda ner en hand-out med mer information om dagens program och en sammanfattning av erfarenheter och resultat från både forskning och utveckling.

 

Konferensen avrundar FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

bild ILKonferensen markerar avslutningen av FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Det har pågått sedan höstterminen 2012 och är ett samarbete mellan 12 kommuner – Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Höör, Landskrona, Linköping, Mullsjö, Stockholm, Sävsjö, Tyresö och Åstorp – och Malmö högskola. 31 skolor medverkar i FoU-programmet, som omfattar alla nivåer: elever, lärare, skolledning, förvaltning. Vi samarbetar också med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som stöttar arbetet i skolorna och bidrar ekonomiskt.

Syftet med FoU-programmet är att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer. Salamanca-deklarationen slår fast att alla barn har rätt att känna sig delaktiga i samhället, och skolan är den kanske allra viktigaste platsen för att skapa denna känsla av acceptans och tilltro.

Läs mer om FoU-programmet här.

 

Praktisk information och anmälan 

Tid: torsdag 17 september 2015, kl 8:30-17:00
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö
Pris: 1490 kr exkl moms per person. I priset ingår lunch samt fika på för- och eftermiddagen.
Frågor: Henrik Hamilton, processledare, henrik.hamilton(at)ifous.se, 073 – 65 65 822

 

Klicka här för att anmäla dig!

 

Välkommen!

201504-Ifous-inbjudan-L-loggor-1000px