Nu startar Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Under tre år kommer lärare, fritidspedagoger och skolledare att arbeta tillsammans med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet. 

2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där undervisningsuppdraget tydliggjordes. Detta välkomnas av många men är också förknippat med en viss oro då fritidshemmen står inför flera utmaningar. Det råder stor brist på utbildad personal och forskningen inom området är begränsad samtidigt som skollagen ställer krav på att även fritidshemmets verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov. 

– Det här är en viktig satsning och väldigt roligt att kunna göra något kring fritidshemmet som annars ofta glöms bort i forsknings- och utvecklingssammanhang, säger Jens Rosenqvist, områdeschef i Linköpings kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp. 

I dag samlas alla deltagarna till ett första gemensamt seminarium på Färgfabriken i Stockholm. 

– Det är fantastiskt att se så många entusiastiska människor och det är helt klart att förväntningarna är höga, säger Andreas Jacobsson, projektledare vid Ifous

Även forskarna är entusiastiska.

– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Det kommer att skapas mycket värdefull empiri som vi tillsammans med deltagarna kommer att kunna arbeta vidare med, säger Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet som tillsamman med Björn Haglund, docent i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle, leder programmets forskningsinsats.

FoU-programmet finansieras av Stockholms stad, Linköpings och Österåkers kommuner, Stiftelsen Bladins och, när det gäller delar av forskningsinsatsen, av Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle.

För mer information, kontakta:
Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

Läs mer om FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag här.

Du hittar pressmeddelandet i pdf-format här