Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Därtill kommer att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Många lärare och skolledare tycker att dessa båda uppdrag är svåra att realisera, både var för sig och i kombination. Är vi överens om vad skolans demokratiuppdrag innebär? Kan en värderingsstyrd verksamhet vara vetenskapligt förankrad? Vilken vetenskap kan man i så fall luta sig mot?  Det är några av frågorna som behandlas vid Ifous seminarium i Almedalen.

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på skolans demokratiuppdrag. Därefter lyssnar vi till ett samtal kring hur långsiktigt FoU-arbete i samverkan mellan skolans praktiker och forskare kan bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt och hur man i övrigt kan arbeta forskningsbaserat med demokrati- och värdegrundsfrågorna i skolan. Seminariet avslutas med en paneldebatt mellan de medverkande.

 

Medverkande
Patrik Forshage
– utbildningschef i Täby kommun
Karin Hermansson – FoU-ansvarig hos Ifous
Christer Mattsson – forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet
Kamran Namdar – lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola
Ulf Månsson – f.d. förvaltningschef Borlänge och Säters kommun

 

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

 

Tid:              tisdagen den 2 juli kl. 12.30 – 13.15

Plats:          Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

 

Du hittar även programpunkten i Almedalsguiden.

 

Seminariet anordnas av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet