– Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare. Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.
Erika Frangini
MAN TROR ATT MAN kan allt, men att få djupdyka i den egna praktiken är otroligt värdefullt. Orden är Erika Franginis som genom Ifous-programmet Undervisning i förskolan – vad kan det vara? för snart två år sedan skrev en utvecklingsartikel tillsammans med dåvarande kollegan Christina Holmberg. De arbetade då som förskollärare i Österåkers kommun och valde att undersöka hur målstyrd undervisning av den språkliga och fonologiska medvetenheten redan i förskolan kan gynna tidig läsinlärning.
– Att ge sig tid att undersöka och reflektera över den egna praktiken är enormt utvecklande. Så här i efterhand och utifrån ett bredare perspektiv ser jag också hur utvecklingsartiklar bidrar till att höja yrkets status.
Erika Frangini beskriver arbetet med artikeln som tufft. Inte minst för de tvära kast det innebär att pendla mellan vardag och praktik i förskolan till ett akademiskt utforskande och skrivande. Stödet och handledningen de fick genom att delta i Ifousprogrammet var avgörande, menar hon.
– Det var viktigt att få hjälp att omvandla teori till praktik, strukturera och avgränsa materialet. Vi hade stor hjälp av både forskare inom programmet och handledare.
.
ERIKA FRANGINI lyfter också fördelarna med att skriva tillsammans med en kollega. Genom att vara två har man ett givet bollplank och kan hjälpas åt att växeldra arbetet.
Samskrivandet blev också en form av kollegialt lärande. Det färdiga resultatet, utvecklingsartikeln Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan väckte både uppmärksamhet och känslor, minns Erika Frangini.
– När artikeln publicerades var undervisning i förskolan relativt nytt och ämnet laddat. Vi fick en hel del respons på vår artikel, flera kommuner hörde av sig och vi reste runt i landet och föreläste om vårt arbete, det var fantastiskt roligt. På ett personligt plan har skrivandet av utvecklingsartikeln bidragit till att både jag och Christina gått vidare i våra karriärer.
Till den som funderar på att skriva en utvecklingsartikel har Erika Frangini ett givet svar – gör det!
.
Av Susanne Sawander