– ett digitalt seminarium om att organisera och genomföra fjärr- och distansundervisning

Under två eftermiddagar presenterar deltagarna i FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. De forskare som under de tre år programmet pågått arbetat i samverkan med deltagarna kommer att presentera sina forskningsresultat. 

Under seminariet får du också möta våra inbjudna gästtalare Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet och Frida Monsén, Learning Digital Lead ICA-gruppen, föreläsare och författare. Du kommer också att få möjlighet att nätverka och mingla i det digitala rummet.

Delningsseminariet sker online båda dagarna. Länk och instruktioner sänds till anmälda deltagare några dagar i förväg.  

Tid:
29 mars 2022 kl. 13:00-17:00
30 mars 2022 kl. 13:00-16:30

Detaljerat program, se nedan.

Anmälan och pris:

Medlem i Ifous: 195 kr för båda dagarna
Ej medlem i Ifous: 595 kr för båda dagarna

Sista anmälningsdagen är fredagen 25 mars kl 12:00. 

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Här finns en lista över medlemmar.

Anmälan till seminariet är stängd.

.

Preliminärt program för seminariedagarna

Tisdag 29 mars

12:00 Seminariet öppnas

13:00 Välkomna! Delningsseminariet öppnas av Marie-Hélène Ahnborg, Ifous & Mats Lundström Styrelsens ordförande

13:20 Vad säger forskningen om fjärr- och distansundervisning? Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

13:40 Vad är DigiLi? Anna Åkerfeldt, Ifous. Prel. Att designa för fjärr- distansundervisning, Charlotta Hilli, Åbo Akademi & Anna Åkerfeldt, forskare

14:10 Paus – Coffeebreak, speednätverkande

14:20 Parallella sessioner

15:05 – 15:30 Paus

15:40 – Parallella sessioner

16:10 Tid för speed-nätverkande, nätverkande i loungen/tid och för mingel i informationsytor

16:45 Sammanfattning av dagen och information inför dag 2

17:00 Slut för dagen

17:00 – 17:30 Spaces

Onsdag 30 mars

12:00 Checka in i Airmeet och mingel i loungen

13:00 Välkommen! 

13:10 Fjärr- och distansundervisning ur ett ledningsperspektiv:

Distansundervisning ur ett ledningsperspektiv, Korrespondensgymnasiet, Benny Rosenqvist, Rektor & Pernilla Gustavsson, Bitr. rektor.  Modersmålsenheten Gotland. 

13:30 Paus och tid för mingel i loungen/informationsbåås

14:00 Parallella sessioner 

14:50 Nätverkande, Loungesamtal

15:10 Om Hybridlärande, Frida Monsén

15:40 PanelFramtidsspaning Vad kommer hända framåt?  

16:10 Avslutning av seminariet: Mats Lundström, Värmdö & Marie-Hélène Ahnborg, Ifous

Ca. 16:30 Seminariet avslutas

 

 

Program för de parallella sessionerna

29 mars

Spår 1

 • Hur kommunicerar man egentligen på distans? (14:20)
 • Att bygga relationer på distans (14:45)
 • Rättssäkerhet i distanskurser på komvux, från introduktion till betygsättning (15:30)
 • Distansundervisnings design med fokus på engagemang (15:55)

Spår 2

 • Hur viktig är struktur och lärarens kompetens i en digital lärmiljö egentligen? (14:20)
 • Kamratstödjande arbete i modersmålsundervisning (14:45)
 • Muntlig, inspelad feedback/feed forward till språkelever (15:55)

 

30 mars

Spår 1

 • Elevers uppfattningar av fjärr- och distansundervisning (14:00)
 • Hybridundervisning – Vad, hur och varför (14:25)

Spår 2

 • Förtroendefulla relationer i digital miljö (14:00)
 • Förtroendefulla relationer och elevers delaktighet inom undervisningen av naturvetenskapliga ämnen (14:25)

Spår 3

 • Handledarrollen (14:00)
 • Engagemang (14:25)

 

Föreläsarna

Pontus Wallin

Vad säger forskningen om fjärr- och distansundervisning?
Tisdag 29 mars, 13:20

 Fjärr- och distansundervisning är relativt vanligt förekommande inom vuxenutbildningen i Sverige. I samband med coronapandemin har även lärare inom grund- och gymnasieskolan tvingats bedriva undervisning där elever deltar på avstånd. För att lärare ska kunna utforma fjärr- och distansundervisning på vetenskaplig grund har Skolforskningsinstitutet sammanställt forskning på området. Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar är i första hand till för lärare men de riktar sig också till skolledare och andra beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.

Pontus Wallin är forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

 

Frida Monsén

Mindset och metoder för hybridlärande
Onsdag 30 mars, 15:10

Hybridlärande är så mycket mer än att blanda fysiska och digitala deltagare, och har funnits som begrepp redan långt innan pandemin gjorde ordet hybrid till det nya svarta.

Hybridlärande som pedagogiskt ekosystem och filosofi fokuserar på ett modernt, livslångt lärande med både bredd och djup, som engagerar såväl hjärta som hjärna. Hybridlärande går att applicera för både grundskola, vuxenutbildning och lärande i näringslivet.

I den här föreläsningen går vi igenom mindset, metoder och exempel på hur du kan använda Hybridlärande för att designa din undervisning.

Frida Monsén arbetar med Learning Digital Lead på ICA-gruppen.

 

Benny Rosenqvist & Pernilla Gustavsson

Distansundervisning ur ett ledningsperspektiv
30 mars, 13:10

 Korrespondensgymnasiets rektorer berättar och visar hur verksamheten är organiserad för att stödja elevernas måluppfyllelse.

Benny Rosenqvist och Pernilla Gustavsson är rektorer  vid Korrespondensgymnasiet.

 

Madelene Johansson, Enhetschef modersmål, Region Gotland

Att leda fjärrundervisning i grundskola
30 mars 13:10

Under presentationen kommer Madelene Johansson berätta om hur modersmålsenheten på Gotland leder och organiserar fjärrundervisningen. Att ha en enhet som samordnar fjärrundervisningen i regionen innebär stora möjligheter men också utmaningar.

Madelene Johansson är enhetschef modersmål, Region Gotland.

 

Charlotta Hilli och Anna Åkerfeldt

Att designa för fjärr- distansundervisning med fokus på digitala lärmiljöer och närvaro
29 mars, 13:40

Studier som gjorts inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi) är ett bidrag till att öka kunskapen om fjärr- och distansundervisningens villkor och förutsättningar. Under föreläsningen kommer Charlotta Hilli och Anna Åkerfeldt översiktligt att presentera slutsatser från forskning gjord inom från FoU-programmet. 

Charlotta Hilli, Charlotta Hilli forskar i distansundervisning och är docent vid Åbo Akademi.

Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare på Ifous. Annas forskningsintresse rör lärande i digitala miljöer med fokus på fjärr- och distansundervisning, programmering och bedömning.

 

 

 

 

Parallella sessioner i urval

 • Hur kommunicerar man egentligen på distans?
 • Att bygga relationer på distans
 • Kamratstödjande arbete i modersmålsundervisning
 • Rättssäkerhet i distanskurser på komvux, från introduktion till betygsättning
 • Distansundervisnings design med fokus på engagemang
 • Muntlig, inspelad feedback/feed forward till språkelever
 • Elevers uppfattningar av fjärr- och distansundervisning
 • Förtroendefulla relationer i digital miljö
 • Hybridundervisning – Vad, hur och varför
 • Förtroendefulla relationer och elevers delaktighet inom undervisningen av naturvetenskapliga ämnen

Fler sessioner kommer att tillkomma.

 

Informationsytor

Under seminariet kommer det att finnas en rad utställare:

 • Swedish Edtest
 • Skolverket
 • Swedish Edtech Industry
 • Digital Learning Lab – Högskolan i Gävle
 • Region Västerbotten Mediacenter

 

 

AirMeet

Seminariet kommer att hållas i systemet AirMeet. Vill du läsa mer om AirMeet så kan du läsa deras privacy policy och GDPR Compliance policy.

 

 

 

Läs mer om FoU-programmet här: DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

Här finns en inbjudan till seminariet i pdf-format. 

Frågor? Kontakta: 

Emma Kreü, medlemsansvarig

Anna Åkerfeldt, projekt- och processledare