I dag avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Undervisning i förskolan där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor under tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

Under senare år har förskolans pedagogiska uppdrag förstärkts och förskollärares roll som ansvariga för undervisning betonasän starkare. Till detta kommer att förskolan, precis som all annan utbildning, ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Sammantaget innebär det stora utmaningar. FoU-programmet startade i syfte att stödja de verksamma i förskolan i att ta sig an dessa utmaningar och genom samverkan utveckla den forskningsbaserade kunskapen om och stärka den beprövade erfarenheten kring förskolans pedagogiska uppdrag.

En så stor satsning på förskolan är unik då utveckling av förskoleverksamhet ofta får stå tillbaka till förmån för andra skolformer. Det är också ovanligt med utvecklingssatsningar som involverar alla nivåer, från förskollärare till ansvariga på förvaltningsnivå.
– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders Wedin, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är glad och stolt över att nu vara i mål:
– Det har inte varit helt utan motgångar men utvecklingsarbete och förändring är alltid förknippat med osäkerhet och det är naturligt. Jag är djupt imponerad över det engagemang och den nyfikenhet som de medverkande tagit sig an arbetet med.

Även forskarna är entusiastiska.
– FoU-programmet har gett oss värdefull kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i en förskolekontext. Vi hoppas att den kunskapen ska ge stöd i förståelsen för vad förskolans didaktiska uppdrag kan innebära, säger Ann-Christine Vallberg Roth, professor vid Malmö universitet och programmets vetenskapliga ledare.

FoU-programmet har finansierats av de deltagande kommunerna Bjuv, Landskrona, Lidingö, Svedala, Strängnäs, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp, Österåker och av Malmö universitet.

 

För mer information, kontakta:

Henrik Hamilton, projektledare Ifous, tel: 073 – 656 58 22

Anders Wedin, styrgruppsordförande, tel: 08 – 540 810 75

Ann-Christine Vallberg Roth, forskningsansvarig, E-post: ann-christine.vallberg-roth@mau.se

 

Läs mer om och ta del av rapporter från FoU-programmet Undervisning i förskolan här.