12-13 oktober samlades de närmare 250 deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan på Malmömässan. Seminariet bestod av en tillbakablick på arbetet som gjorts sedan sist och en framåtblick på det uppdrag som nu väntar.

Det känns som om jag känner er allihop efter att ha tillbringat sommaren med er”. Så inledde Ylva Holmberg, forskare vid Malmö högskola (MaH), detta andra seminarium i FoU-programmet Undervisning i förskolan. Hon och Ann-Christine Vallberg Roth, professor vid MaH, fick före sommaren in 193 filmer, sammanlagt 63 timmar, från de förskolor som deltar i programmet.

Filmerna var en del av dokumentationen av det första uppdrag som deltagarna fått arbeta med, nämligen att testa ett lesson-study- upplägg, med tema musik, i sina barngrupper.

img_1181
250 förskolepedagoger mitt i forskningen!

Det finns ingen annan som har tillgång till så många musikstunder i förskola!” konstaterade Ylva och Ann-Christine, och gav några exempel på vad de hittills observerat i sina första analyser av filmerna. De tittar bland annat på hur, när och med vilka undervisningsstunderna äger rum och om vad de handlar. Målet att undersöka vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning i musik.

Genom analysen av filmerna blir det påtagligt att vi är med mitt i forskningen!”kommenterade en av deltagarna efter den första dagen. Och det blev verkligen tydligt under seminariedagarna. Forskarna är mitt i sitt analysarbete. Pedagogerna är mitt i såväl att ta emot forskarnas återkoppling som att bearbeta sina egna intryck. De kastade sig också in i att planera för nästa steg – som kommer att generera än mer forskningsmaterial.

 

Hur vet jag vad jag inte visste när jag inte visste det jag nu vet?
Nästa upplägg som deltagarna kommer att pröva är learning study. Det introducerades av Mona Holmqvist och Catrin Stenson, båda Malmö högskola. De inledde med att beskriva det som ett verktyg för att mejsla fram svaren på frågor som: Vad innebär det att lära sig något? Vad är det jag kan när jag vet att det är höst? Och hur vet jag vad jag inte visste, när jag inte visste det jag nu vet?

Under resten av höstterminen ska deltagarna i sina barngrupper göra learning study med fokus på språk och matematik och skicka in sin dokumentation till forskargruppen. Under de sista timmarna av seminarium pågick ett intensivt planerande av detta, och troligen fortsatte många när de satte sig på tåg eller flyg hemåt.

img_1185
250 förskolepedagoger mitt i … ja, vad?

Jag får syn på mig själv och mitt kunnande under de här seminarierna” sa en av de deltagande förskolecheferna efter de två dagarna.

Det är viktigt att fortsätta att diskutera och fördjupa begreppet undervisning” sa en annan deltagare.

Det kommer vi definitivt att göra. Fortsättning följer!

Nästa gång alla deltagare i Ifous FoU-program ”Undervisning i förskolan samlas blir 30-31 mars 2017.

 

Text och bild:
Karin Hermansson
Henrik Hamilton