FoU-programmet Digitalisering i skolan som pågick mellan 2014 och 2017 inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Åtta skolhuvudmän deltog i programmet med grund- och gymnasieskolor.

Slutrapporten från Digitalisering i skolan

Syftet var att undersöka hur de digitala verktygen som allt oftare används i undervisningen påverkar lärandet och hur pedagogiken kan förändras och utvecklas med hjälp av dem. Lärare behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Frågor kring hur undervisning och bedömning kan utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls, har bearbetats inom ramen för programmet.

 

Slutrapporten från Digitalisering i skolan hittar du här. Underlag till slutrapporten,
från Emerga och VIS, samt mer om arbetet i programmet hittar
du här.

 

Jan Hylén, en av landets främsta experter på digitalisering i skolan, har medverkat i programmet och författat slutrapporten. Du kan läsa en intervju med honom här.