Ifous medlemmar möjliggör fri tillgång till en omfattande utbildningsvetenskaplig forskningsbevakning. Detta gör de genom att Ifous är med och finansierar Skolportens arbete med att bevaka och sprida relevanta forskningsnyheter och -resultat. I forskningsbevakningen ingår

  • inhämtning av för området relevanta avhandlingar, ca 100-130 per år och intervjuer med ca 100 avhandlingsförfattare för att tillgängliggöra forskningsresultaten,
  • bevakning av en stor mängd svenska och vissa internationella forsknings- och utvecklingsnyheter,
  • viss bevakning av vetenskapliga tidskrifter med fokus på det som är relevant för de verksamma inom förskola och skola,
  • Lärarpanelens arbete med att välja ut så kallade favoriter, d.v.s. särskilt intressanta avhandlingar som har praktisk relevans, stärker de verksammas professionalisering och är lätt tillgängliga i språk och format. Favoriterna presenteras sex gånger om året. Läs mer om lärarpanelens arbete här. 

Ett urval av dessa forsknings- och utvecklingsnyheter skickas till Ifous medlemmar genom brevet Ifous FoU-bevakning. Arbetar du hos en medlem men får inte brevet? Registrera dig här.

Ifous medlemmar får också tillgång till fördjupande reportage och artiklar i forskningsmagasinet Skolporten.

Hela forskningsbevakningen finns tillgänglig på www.skolporten.se/forskning.