Under oktober genomförs tre regionala seminarier i FoU-programmet Små barns  lärande. På eftermiddagen fredagen den 14:e genomfördes det första.

Kommunhuset i Svalöv var värd för det första regionala seminariet. Drygt trettio deltagare från EslövSkurup, Svedala och värdkommunen samlades i nämndsalen för att fortsätta arbetet med att hitta sätt att dokumentera och analysera barns förändrade kunnande i syfte att utveckla verksamheterna.

Dagen bestod dels av att deltagarna gav återkoppling på varandras dokumentationsmodeller – och förskolorna fick även respons av Inger Fält från Linnéuniversitetet.

Två till regionala seminarier väntar under de kommande veckorna: 26 oktober i Jönköping och 27 oktober i Huddinge.  Våren 2017 avslutas FoU-programmet med ett stort spridningsseminarium på Konsert & Kongress i Linköping  30-31 mars.

I FoU-programmet deltar drygt 130 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från 10 kommuner och två stadsdelar. Linnéuniversitetet står för forskningsinsatsen.

 

Deltagande kommuner:
Enskede/Årsta/Vantör SDF
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Huddinge kommun
Hässelby/Vällingby SDF
Jönköpings kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun

 

Text: Henrik Hamilton