Vi kan tillföra innovation! Läs om Swedish Edtest

Ifous övertagande av Swedish Edtest kommer att främja likvärdighet, forskning och nytänkande, menar projektledaren Hanna Elving. I senaste utgåvan av Ifous egen bilaga till magasinet Skolporten berättar Hanna om den nationella testverksamheten Swedish Edtest, där lärare provar ut digitala lärresurser i samarbete med utvecklarna.

Projektet startade år 2019 som ett samarbete mellan Nacka kommun, Academedia, Nackademin, FEI och branschorganisationen Swedish Edtech Industri. För huvudmännens del var syftet att öka skolornas förmåga att använda och kritiskt granska digitala resurser, för bolagen handlade det om att bättre förstå vilka produkter lärarna behöver.

Läs hela intervjun