Utvecklingsartikel: Lika värde för alla

Empati, acceptans och allas lika värde är självklarheter på Lejonströmsskolan i Skellefteå. Ida Wiik, grundskollärare och förstelärare i årskurs f-3, och Marie Ellström-Westerlund, specialpedagog och förstelärare årskurs 1–6,  har inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer skrivit en utvecklingsartikel om ett nära samarbete mellan grundskola och grundsärskola.

 

Läs intervjun med Ida Wiik och Marie Ellström-Westerlund.

 

Läs artikeln Leda och lära nummer 2/2020 – Två skolformer – en verksamhet. Ett inkluderande samarbete mellan grundskola och grundsärskola f-3 på Lejonströmsskolan i Skellefteå