Undervisning i förskolan: Vi är med mitt i forskningen!

12-13 oktober samlades de närmare 250 deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan på Malmömässan. Seminariet bestod av en tillbakablick på arbetet som gjorts  sedan sist och en framåtblick på det uppdrag som nu väntar.

Under seminariet medverkade forskare från Malmö högskola och bland annat fokuserades det på den första analysen av de 193 filmer, sammanlagt 63 timmar, som inkom före sommaren från de förskolor som deltar i programmet. Filmerna var en del av dokumentationen av det första uppdrag som deltagarna fått arbeta med, nämligen att testa ett lesson-study- upplägg, med tema musik, i sina barngrupper.

 

Mer om FoU-programmet Undervisning i förskolan hittar du här.