Undersökning för pedagoger inom förskolan

Vill du som pedagog i förskolan vara med i en studie och svara på frågor dina upplevelser, din motivation och dina attityder relaterat till introduktion i förskolan? Då finns en enkät som tar ca 10-15 minuter att genomföra på nedanstående länk där du också hittar mer information om projektet ”Evidens kontra övertygelse”
Bakom enkäten står Lunds universitet och huvudansvarig forskare är Elia Psouni. Planen är att en del av forskningsprojektet framöver kommer att genomföras i ett FoU-program tillsammans med oss på Ifous, Introduktion i förskolan.
.