Träffa Ifous i Almedalen!

Under Almedalsveckan finns Ifous närvarande på flera sätt. Dels arrangeras ett seminarium, dels finns medarbetarna på plats och har möjlighet att träffa intresserade för diskussioner och frågor!

.

Seminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Välkommen till Ifous seminarium under Almedalsveckan där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Medverkande:
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun
Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad
 .
Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.
 .
Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby
 .
 .

Träffa Ifous medarbetare i Almedalen

Det finns självklart även möjlighet att träffa oss på Ifous! Vi är alla på plats de flesta dagarna och kan berätta mer om vår verksamhet. Boka ett möte om du är nyfiken på något av våra fokusområden, FoU-program eller medlemskap. Kontakta oss direkt via mejl eller sociala medier! Prata med….