Till dig som arbetar inom gymnasieskolan

Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans.

I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att gymnasieskolan har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur gymnasieelever upplever detta. Syftet är att ta reda på hur gymnasieelever uppfattar att studera “som vanligt” jämfört med att studera på distans. Detta för att öka kunskapen om hur klimatet, såväl klassrummet som på distans, uppfattas av eleverna utifrån de två skilda sätten att studera.

Arbetar du inom gymnasieskola och vill låta dina elever delta i enkäten? Här kommer du till enkäten. 

Sista datumet för att delta i enkäten är 12 maj 2020.