Öppen konferens: En förskola i takt med tiden

Sommaren 2018 fattades beslutet om den nya reviderade läroplanen för förskolan. Hållbarhet, digital teknik och hälsa är exempel på förstärkta kunskapsområden. Samma år startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan, med målet att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Den 22 april hålls en digital öppen konferens om resultatet av arbetet i programmet.

Under denna dag får du ta del av såväl det praktiska arbetet i barngrupp och ledares perspektiv på skolutveckling som forskargruppens preliminära resultat om hur undervisning inom dessa och andra områden kan se ut i förskolan. Du får även höra om hur kommunerna organiserat sig för att utveckla förskolans praktik och förskollärares undervisningskompetens.

Läs mer om En förskola i takt med tiden.