Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt inom SFI

Den 19 april 2017 bjuder Ifous in till seminariet Språkutvecklande arbetssätt inom SFI som riktar sig till skolhuvudmän och anordnare som är intresserade av att gå in i ett fördjupande FoU-samarbete. Mer om satsningen samt anmälan hittar du här.