Seminarium för Små barns lärande

21-22 april höll Ifous FoU-program Små barns lärande ett utvecklingsseminarium för sina deltagare i Linköping. På plats fanns Ifous Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, projektledare. Under dagarna fick deltagarna bland annat ta del av resultat från den forskningsstudie som Jan Håkansson, vetenskaplig ledare för FoU-programmet, genomför med förskolecheferna inom programmet och av de pågående studier som programmets fem licentiander genomför. De fick också i sina kommunövergripande s.k. lärgrupper diskutera och utbyta erfarenheter kring det egna arbetet med att dokumentera och analysera de små barnens förändrade kunnande

Ifous seminarium för Små barns lärande Linköping 160421